Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych – SOFTMATIK

Maszyny przemysłowe

Projektujemy, wykonujemy i uruchamiamy maszyny i urządzenia przemysłowe przeznaczone do różnych procesów technologicznych. Wieloletnie doświadczenie i know-how pomagają w realizacji zamierzonego celu. Oferujemy projekty maszyn dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta oraz procesu technologicznego. Pomagamy Klientom, którzy potrzebują maszyny do procesu technologicznego, ale nie wiedzą dokładnie jak zacząć – przeprowadzamy analizę problemu, przygotowujemy koncepcję nad którą pracujemy wspólnie z Klientem, a następnie budujemy maszynę spełniająca wszystkie przedstawione założenia.

Budowane przez nas maszyny i stanowiska produkcyjne wykonywane są zgodnie z wymaganiami tzw. Dyrektyw Nowego Podejścia, które mają zastosowanie do danego produktu.  Wymagania te są  wdrażane już na etapie projektowania. Wytwarzane maszyny zostają poddane wewnętrznej ocenie zgodności, której efektem jest oznakowanie maszyny znakiem CE oraz wystawienie Deklaracji Zgodności WE. Zapewniamy dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej.

Oferowane przez Nas usługi budowy maszyn i urządzeń obejmują następujące elementy:

 • opracowanie procesu technologicznego,
 • opracowanie koncepcji maszyny,
 • opracowanie algorytmów sterowania,
 • opracowanie instrukcji eksploatacji i serwisowania,
 • wykonanie projektu (projekt mechaniczny, projekt elektryczny, projekt pneumatyczny),
 • budowę maszyny,
 • oprogramowanie sterowników i komputerów,
 • uruchomienie maszyny,
 • transport i montaż maszyny u klienta,
 • uruchomienie stanowiska u klienta,
 • szkolenie obsługi i utrzymania ruchu,
 • asysta w trakcie produkcji.

 


Stanowiska montażowe produkcyjne

Nasze stanowiska budujemy z jak największym wykorzystaniem zasad ergonomii co prowadzi do eliminacji zbędnych ruchów lub ich upraszczania. Stanowiska montażowe wyposażone dodatkowo w narzędzia pomocnicze pozwalają z kolei na efektywne prowadzenie prac zgodnie z filozofią 5S, a to przekłada się na zmniejszenie strat w produkcji. Wynikiem tego jest zachowanie większego porządku na stanowisku pracy, a to sprzyja obserwacji i eliminowaniu występujących nieprawidłowości czyli postępowania zgodnie z filozofią Kaizen.